Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

RĖDOS RATAS. KALENDORINĖS ŠVENTĖS. GEGUŽĖ

Ši edukacinė programa skirta supažindinti su pagrindinėmis gegužės mėnesio šventėmis protėvių Lietuvoje.
Pirmoji šventė – gegutės diena. Ji švenčiama gegužės 1-ąją. Kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti ir galinti likusius metus ar įsigystamus turtus skaičiuoti...

Šiais metais antroji šventė – Motinos diena. Ji švenčiama pirmą gegužės sekmadienį. Pagarba Motinai Žemei ir mūsų visų Motinoms.

Gegužės 19d. – Sekminės arba piemenėlių šventė. Jos metu garbinami gyvuliai, šventinami pasėliai, ypatingas dėmesys beržui...

Gaivinsime senąsias tautines tradicijas.
• Supažindinsime dalyvius su kalendorinių švenčių esme ir prasmingumu.
• Papasakosim apie senovinių švenčių ryšį su gamta.
• Supažindinsime, kaip buvo garbinama gyvūnija ir augalija.
• Pažymėsime išskirtinį dėmesį žmogui, ypač svarbiausiam gyvenime – Motinai.
• Išmokysime vaikus protėvių žaidimų, ratelių, patarlių, priežodžių.

Šios programos metu žaidžiami senoviniai žaidimai, einami rateliai, prisimenamos patarlės, priežodžiai. Ragaujamos piemenėlių vaišės.