Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Dubingiai:[straipsnių rinkinys] / redakcinė komisija:... Stasys Skrodenis (pirmininkas)... [et al]; dailininkai: Vija Lipskytė – Tarabildienė, Rimtas Tarabilda. – Vilnius: Vaga, 1971. – 402, [2]., [16] iliustr. lap.: iliustr., ant. – Antr. p. viršuje: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. – Santr. rus., vok., angl. – Su autogr. V. Jurgučiui. – Bibliogr. išnašose.

Dubingiai garsūs savo istorine praeitimi ir apylinkių geologine struktūra. Vilniaus miesto kraštotyrininkai, ištyrinėję ne vieną apylinkę, 1968 m. vasarą suorganizavo kompleksinę ekspediciją į Dbingių apylinkes. Ekspedicijos dalyviai užfiksavo nemažai senosios kultūros reiškinių. Šioje knygoje apibendrinta pateikiama ekspedicijos metu surinkta medžiaga apie apylinkės gamtą, istoriją, žmonių verslus, liaudies kūrybą, kalbą.