Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Akademikas Pranciškus Šivickis: Straipsnių rinkinys / Zoologijos ir parazitologijos in- tas; Sudaryt. V.Petrauskas; Red. Kolegija: T.Arnastauskienė ir kt. – V.: Mokslas, 1980. – 180 p., 8 iliustr. lap. – (Žymieji Tarybų Lietuvos mokslininkai)

Leidinyje apžvelgiama įžymaus mokslininko, biologijos mokslų daktaro, LTSR MA akademiko, LTSR Respublikinės premijos laureato P.Šivickio (1882–1968) gyvenimo kelias, pedagoginė ir ypač mokslinė veikla, supažindinama visuomenė su jo gausiu moksliniu palikimu ir t. t.