Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas Istorijos pamoka Dubingiuose. - Vilnius: Atkula, 2009. - 55 p., iliustr.. - Bibliogr.: p.52-53. - Tiražas 500 egz.

Greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius. Metodinėje dalyje aprašomas ekskursijos planavimas, vykdymas, veikla po ekskursijos, pateikiama pagal mokinių amžių diferencijuotų užduočių pavyzdžių.