Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Sudarytojai Viktorija Kazlienė ir Rimvydas Laužikas; dailininkas Aloyzas Janulis.- Vilnius: Atkula, 2009. -100 p.: iliustr. - Tiražas 1000 egz.

Skaitytojų dėmesiui pateikiamas mokslininkų, tyrinėtojų straipsnių rinkinys Radvilų tema.