Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis išteklius] / sudarytojas Arvydas Pacevičius. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. - 1 elektron. opt. Diskas (CD-ROM). - Antr. Iš disko etiketės. - Sistemos reikalavimai. _ Tiražas 400 egz.

Kompaktinė plokštelė „Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos“ parengta remiantis Lietuvos valstybinio mokslų ir studijų fondo projekte „Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacijos sistema“ 2006-2008 metais sukaupta medžiaga.

Projekte ir rengiant kompaktinę plokštelę, be Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto ir Molėtų etnokosmologijos muziejaus, taip pat dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos kurija, Kaišiadorių vyskupijos Molėtų dekanatas, Vilniaus universiteto istorijos fakultetas, talkino Komunikacijos fakulteto studentės Eglė Vidutytė ir Lina Stražnickaitė.