Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas / [straipsnių autoriai: Asta Giniūnienė, Dalia Klajumienė, Kazys Misius, Svetlana Poligienė, Regimanta Stankevičienė; sudarytoja Svetlana Poligienė]. - Vilnius:Savastis, 2006 (Vilnius: Petro ofsetas, p.210-275.

Albume spausdinamas straipsnis „Vyskupijos ganytojai ir valdytojai: (...), Arkivyskupas Teofilius Matulionis, Dievo tarnas“ duoda išsamius biografinius faktus. Dalyje, skirtoje Molėtų dekanatui, supažindinama su Molėtų dekanatui priklausančių Bijutiškio šv. Onos, Dubingių Šv. Jurgio, Giedraičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus, Inturkės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų, Joniškio Šv. Apaštalo Jokūbo, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo, Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo, Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo, Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus, Pusnės Šv. Juozapo globos, Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Skudutiškio Švč. Trejybės, Stirnių Šv. Jono Krikštytojo nukankinimo, Suginčių Šv. Kryžiaus atradimo, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčių istorija ir jų interjeru.