Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kmieliauskas, Antanas: skulptūra, freska, tapyba, grafika: [albumas / dailininkas ir sudarytojas Rimantas Dichavičius; teksto autorė Neringa Markauskaitė; į anglų kalbą vertė Sigutė Jurkuvienė, Aldona Matulytė]. - 2-asis patais. Ir papild. Leid. - Vilnius: UAB „Daigai“, 2003 (Vilnius:Daigai), p. 68-69.

Albume publikuojama Antano Kmieliausko Rūpintojėlis. Memorialinis paminklas pokario aukoms. 1976. Granitas, 220X80X90. Pastatytas Molėtų bažnyčios šventoriuje.