Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Yra žemėje kampelis: eilėraščiai Molėtų rajono Alantos bendruomenės Vaikų dienos centras „Daigelis“. - Ukmergė UAB „Ukmergės spaustuvė“, 2008. - 32 p.

Vaikų kūrybos knygelė „Yra žemėje kampelis“ skiriama Lietuvos vardo tįūkstantmečio ir centro „Daigelis“ 5 metukų sukakties minėjimui.