Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Žalėnas, Gintautas Kaišiadorių vyskupijos varpai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2008. - 120 p.: iliustr. Santr. Angl.- Iliustr. aprašas: p. 80-81. R-klės: p. 89-109.

Knygoje rašoma apie Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, jų istoriją ir likimus. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, skirta varpams. Joje kalbama apie vyskupijos bažnyčiose saugomus ar jose buvusius XV-XX a. varpus, juos nuliedinusius meistrus bei dirbtuves. Knygoje taip pat kalbama apie naujai įgytus Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, senųjų varpų apsaugos problemas, pateikiamas valstybės saugomų varpų sąrašas.