Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Nukentėję paminklai / Sudarė ir red. M. Skirmantienė, J. Varnauskas. - V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. - 246 p.: iliustr.

Leidinyje aprašoma sovietų okupacijos laikotarpiu Lietuvoje niokoti ir naikinti paminklai (skulptūros, kryžiai, koplytėlės, stogastulpiai, kapai), daugiausia susiję su Lietuvos nepriklausomybės kovomis ir tų kovų dalyviais, pateikiama žinių ir apie kai kurių paminklų atkūrimą, tame tarpe ir Molėtų rajono.