Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Prisiekę Tėvynei / Sudarė Kazys Strazdas, Javita Emilija Strazdienė. - Kaunas, 2008. - 112 p.: iliustr.

Leidinyje pateiktos apie 190 Balninkiečių laisvės rinktinės, vėliau performuotos į DKA B rinktinę bei DKA, 21 metus vykdžiusios ginkluotą kovą. Laisvės kovotojų-partizanų nuotraukos iš įvairių šaltinių. Publikuojamos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją pasirašiusių signatarų ir Rytų Lietuvos (Kalnų) srities štabo vadų bei jų bendražygių nuotraukos. Taip pat pateikiama Rytų Aukštaitijos partizanų pasipriešinimo swovietų okupacijai apžvalga bei knygos pabaigoje – išplėstinis asmenvardžių sąrašas. Šis leidinys, skirtas plačiajai visuomenei, yra tikrosios pokario istorijos liudininkas.