Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Zita Zarembaitė – Kriaučiūnienė Piliakiemis: Skiriu šviesiam savo tėvelių Antano ir Elenos atminimui. - Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 2001. - 78 p.: su šalt..

Tai pasakojimas apie senąjį kaimą, jo žmones, kurie ir šiandien čia gyvena, tačiau daugelio jau nėra tarp gyvųjų. Todėl suprantamas autorės noras šiame leidinyje praskleisti praeities uždangą, papasakoti kaimo istoriją, prisiminti darbščius ir talentingus žmones, jų papročius, parodyti kaimą supančios gamtos grožį.