Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Juozas Gruodis (1884-1948) / Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. - Vilnius: Naujasis lankas, 2004. Gretut. tekstas liet., ang. - Tekstas iliustr. - Tiražas 600 egz.

J. Gruodis buvo pirmasis kompozitorius, nuosekliai siekęs muzikos tautinio savitumo. Kūryboje jam pavyko pasiekti lietuvių liaudies muzikos tradicijų ir modernių to laikmečio išraiškos priemonių sintezę.