Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Lietuvos vienuolynai: vadovas / [sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 1998 (Vilnius: Petro ofsetas). - 545, [2] p.: iliustr. - Aut. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė-Petrauskienė, Vidmantas Jankauskas, Rūta Janonienė, Auksė Kalažinskaitė-Vičkienė, Dalia Klajumienė, Gražina Marija Martinaitienė, Rimantė Meldytė, Arvydas Pacevičius, Mindaugas Paknys, Tojana Račiūnaitė, Laima Šimkūnaitė, Povilas Šverebas, Rūta Birutė Vitkauskienė.

Vienuolynai keliolikos amžių bėgyje buvo neatskiriama kultūrinio Europos kraštovaizdžio dalimi. Vienuolynuose žmonės ieškodavo prieglobsčio nuo negandų, čia apsistodavo į šventąsias vietas keliaujantys maldininkai, vienuolynuose būdavo auklėjami ir mokomi kilmingų bei paprastų giminių atžalos.Vienuoliai perrašinėdavo knygas, klausydavo išpažinčių, mokydavo, patardavo dvasiniuose dalykuose. Iš vienuolynų po apylinkes dažnai plisdavo agrokultūriniai patobulinimai, kulinariniai receptai ir medicininės žinios.