Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Steponavičienė Daiva Petras Tarasenka (1892-1962) (Bibliografinė apybraiža) [1]. - Vilnius: Pilių tyrimo centras, Poligrafinių paslaugų įmonė. - 1995. - 159 p.: iliustr. su bibliogr.. - Tiražas 2000 egz.

Didžiąją apybraižos dalį sudaro P. Tarasenkos archeologinė bei literatūrinė veikla. Panaudota ir žmonių, pažinojusių P. Tarasenką , atsiminimai, sudėtos nuotraukos iš P. Tarasenkų albumo.