Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai / Sudaryt. [ir „Pratarmės“, p> 37, aut.] A. Stravinskas. - V.: Mintis, 1991. - 224 p., iliustr.

Tai etnografinė studija apie savaimingą lietruvių liaudies meno šaką, paremtą autentiškais dailininko Č. Kontrimo ir jo mokinių piešiniais. Šioje knygoje pateikiama beveik 400 lietuvių liaudies architektūros (bažnyčių, koplyčių, koplytėlių) ir memorialinio pobūdžio paminklų (stogastulpių, koplytėlių, kryžių) geležinių viršūnių piešinių. Leidinyje publikuojama Inturkės, Dubingių, Joniškio bažnyčių, Rudesos varpinės kryžiai.