Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Daugėla, Kazys „Išeiviai iš Lietuvos“ [fotoalbumas] / nuotr> ir teksto aut. Kazys Daugėla. - Vilnius: Mintis, 1992. - 242 p.- Gret. tekstas liet., angl. - Tiražas 10 000 egz.

Fotografas gyvenantis už Atlanto ir Baltijos, keliauja per tą kraštą< žvelgdamas į savo nuotraukas, padarytas Lietuvoje prieš pusšimtį, o gal ir daugiau metų. Išnyksta laikas ir atstumai. Fotografas kartu su mumis atsiranda tarp žmonių, kurie, jau seniai karo audrų palaužti, ilsisi, paguldyti aukštojoje poilsio vietoje apie baltą Molėtų bažnyčią, arba pražuvę Sibiro toliuose.