Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Antanas Kraujelis SIAUBŪNAS (1928-1965) (lankstukas).- Kario – partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondas / Sud. ir teksto aut. Janina Kraujelytė-Šyvokienė. - Vilnius, 2010.

Mokydamasis Alantos progimnazijoje, įsitraukė į laisvės kovą. Iš pradžių buvo ryšininku. Į partizanų gretas įstojo 1948 M. Priklausė Vytauto apygardos Mykolo Urbono-Liepos būriui. 1950 m. priklausė Žėručio rajono Henriko Ruškulio-Liūto būriui, buvo rajono štabo nariu. Nuo 1951 m. žvalgybos skyriaus viršininku. Silpstant partizaniniam pasipriešinimui, Antanas Kraujelis dar vadovavo 4-5 vyrų būriui, stengėsi palaikyti ryšį su kitais būriais, bet 1954 m. liko partizanauti vienas.