Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

S. Antanavičius Molėtų rajono Inturkės kolūkis (Istorijos bruožai). - Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1990. - 87 p.
Autorius stengėsi iškelti, paryškinti svarbiausius kolūkio gyvenimo etapus ir būdingiausius jų bruožus. Inturkės kolūkis, savaip įdomus, ypatingas. Tai buvusio paribio kolūkis. Vienoje ežerų pusėje – Molėtų rajonas, kitoje – Nemenčinės ar Pabradės. Tai kolūkis, kurį dažniausiai pertvarkydavo: tai prijungdavo prie jo kitą ūkį, tai „išstambindavo“, po kelerių metų vėl ką primesdavo.