Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kaziui Umbrasui-75: Molėtai, 1991 m. vasario 28 d. / Sudarė V. Ratkevičiūtė; fotografavo J. Danauskas. - Utena, AB Utenos spaustuvė, 1991. - knygelės formos dvipusis, nesp.; 19X10 cm. - Su bibliogr.- Tiražas 250 egz.- Molėtų rajono kultūros centras.

Rašytojui, literatūrologui, pedagogui Kaziui Umbrasui 75-mečiui skirtiems renginiams sudarytame leidinėlyje spausdinama ištrauka iš rinktinės „Kairionys“, keletas atsiminimų. Pateikti biografiniai duomenys, literatūra apie asmenybę.