Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Lietuvos turizmas (2006) - Lithuanian tourism [katalogas]. - Vilnius: Saulės spektras, 2006. - 392 p. - Su žemėlapiais, rodyklėmis, tekstų iliustr.

2005-aisiais ir toliau buvo įgyvendinama trečioji Nacionalinė turizmo plėtros programa, kurioje turizmo plėtra numatoma visomis kryptimis. Joje svarbiausias dėmesys skiriamas turizmo plėtros planavimui, aptarnavimo kokybės gerinimui, turizmo žmogiškųjų išteklių bei viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimui, tame tarpe ir rajono turizmo įvaizdžio formavimui ir rinkodarai.