Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Valerijonui Ažukalniui – Zagurskiui – 175: Molėtai, 1991 m. lapkričio 22 / Sudarė Nijolė Aleinikovienė. - Utena, AB Utenos spaustuvė, 1991. - knygelės formos dvipusis, nesp.; 21X12 cm. - Su bibliogr.- Tiražas 350 egz.- Molėtų rajono kultūros centras.

Tai poeto ir vertėjo Valerijono Ažukalnio-Zagurskio 175-osioms gimimo metinėms skirtiems renginiams leidinys.