Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Alantos šviesuolis mokytojas Mykolas Šeduikis / sudarė Lidija Pivorienė, Vitalija Lamauskaitė – Miškinienė, Romualdas Miškinis. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004. - 140 p.: iliustr. - Tiražas 500 egz.

Knygoje spausdinami mokytojo gyvenimo, darbo ir kūrybos aprašymai, pateikiamos nuotraukos iš asmeninio jo archyvo, tapybos darbų spalvotos reprodukcijos, buvusių kolegų, mokytojų, mokinių, giminaičių ir kitų prisiminimai, straipsniai iš spaudos, menotyrininko Vido Poškaus tapybos darbų analizė. Savo kūrybos žodžius skiria buvę jo kolegos ir mokiniai.