Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Skudutiškio krašto kryžiai ir jų meistrai: [lankstinukas] / Sudarė Skudutiškio bendruomenės centras, 2008. - Dvipusis spal., 21X 29 cm. Sulankst. į 21X 10 cm.

Kryždirbystė, kaip tautodailės šaka, gyva ir šiais laikais. Nors šio amato nemokama mokyklose, tačiau šią tradiciją, perėmę iš senosios kartos liaudies meistrų kun. A. Šato, N. Kezio, V. Lasio, tęsia savamoksliai šio krašto meistrai: Pr. Savickas, V. Arelis, P. Ruzgus, A. ir G. Juškos. Leidinuke pateiktos kryžių meistrų biografijos.