Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Skudutiškis (2010) Menininkų simpoziumas. - Vilnius, 2010. - 16 p. - Spal. - Tekstas liet.

Jau ketvirtus metus Skudutiškyje vykstančio tapybos plenero leitmotyvas yra peizažai ir žmonės. Šiųmetinio simpoziumo simboliu galėtų būti Mindaugas Skudutis (pirmą kartą dalyvaujantis šiame siompoziume), įdėmiai fiksuojantis paties bažnytkaimio ir jo apylinkių peizažus, juose gyvenančius žmones.