Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Lietuvių šermenų giesmės: Rytų Aukštaitija. Autentiškas folkloras: Lithuanian wake hymns Eastern Lithuania Aukštaitija region. Authentic folklore / [atlieka] Videniškių folkloro ansamblio Ievužė narės: sud. ir parengė Aldona Četkauskaitė. Garso režisierius Rimantas Motiejūnas; dailininkė Midona Kailiuvienė, redaktorė Zinaida Nutautaitė. - Vilnius: UAB „PRIOR MUSICA“, 2007.