Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

.Tarnystės meilė Alantos bažnyčiai. 2010-ieji Šv. Jokūbo metai. Aluntos bažnyčios jubiliejinių 100 metų blyksniai / Tekstas kun. Sigito Sudento ir Algirdo Meilaus. Lit sąr. - Vilnius: Doros pasaulis, 2010. Iliustr.