Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Šios knygos, skirtos Molėtų miesto 625 ųjų jubiliejui, autorius nesiekia padaryti moksline, ji labiau žurnalistiška. Todėl čia mažiau nuorodų, bet daugiau tekstinių ir ikonografinių netikėtumų, sugretinimų tarp kilnumo ir išdavysčių, tarp principų ir prisitaikymo. Knygos autorius savo nuožiūra (nebūtinai teisingausia...) padarė svarbesnių ir mažiau svarbių vietų, įvykių ar asmenybių atranką, pirmenybę suteikdamas tiems, apie kuriuos anksčiau buvo mažiau rašoma., todėl ne apie visus bažnytkaimius rasime, ne visus svarbius žmones.
Knygoje spausdinama kviestinių bendradarbių – Aistės Gabrielės Černiūtės, rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus, brolių fotografų Algimanto bei Mindaugo Černiauskų pasisakymai, atspindintys Molėtų krašto charakterį, istoriją, žmones – teigiamus ir neigiamus jo herojus.

Vaidotas Žukas Moletai 625: žmonės istorija gamta / Vaidotas Žukas; tekstų bendr. Algimantas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Aistė Černiūtė, Marius Ivaškevičius; nuotr. aut.Vaidotas Žukas, Algimantas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Justė Urbonavičiūtė, Stasys Paškevičius, Dainius Jurjonas, Gintautas Trimakas ir kt.. – Molėtai: Molėtų krašto muziejus : Vilnius: dizaino studija ,,Savas takas” ir ko (Spaustuvė ,,Standartų spaustuvė”), 2012. – 192: iliustr.. – Santr. angl. k. – Tiražas 1000 egz.