Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms. - Sudarytojai Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela; nuotr. aut. Mantas Vaičiulevičius, Zenonas Baubonis.– Vilnius: UAB ,,Petro ofsetas”, 2012. – 32 p.: iliustr.

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą ,,Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms”, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonę ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose”. Įvykdyto projekto tikslas – skatinti kultūrinį turizmą Utenos apskrityje, sutvarkant piliakalnius ir pritaikant juos turizmui. Sutvarkyta po 3 piliakalnius iš kiekvieno apskrities rajono. Leidinio aprašymuose apie Kertuojos, Liesenų piliakalnius panaudota medžiaga iš leidinio ,,Lietuvos piliakalniai. ATLASAS” I, II, III tomai.