Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Skraidantis molis: XIV tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras / projekto autorės ir kuratorės Birutė Šeškauskienė ir Lina Dieninė; katalogo sudarytoja Lina Dieninė; dizainerė Airida Rekštytė; fotografijos: Linos Dieninės, Džiugo Petraičio, Genės Vaičikauskienės. - Vilnius, UAB ,,LRS agentūra”. 2012. - 22 p. : iliustr.- Tiražas 100 egz.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ organizuotas XIV tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras skirtas senosios keramikos degimo technologijoms populiarinti. Šis projektas išskirtinis tuo, kad jame tradiciniai molio degimo būdai susijungė tiek su tradicinėmis keramikos formomis, tiek su šiuolaikinėmis menininkų kūrybos išraiškos idėjomis.