Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Bylaitė-Žakaitienė, Andželika Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje: Monografija. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas. Baltistikos centras. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012 (vilnius: Petro ofsetas). – 375, [1} p.: iliustr., žml.; 22 cm. – Santr. Angl. – Bibliogr.: p. 284-316. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 350-374. – Tiražas 500 egz.
Apie autorę: p. 375.

Monografijoje nagrinėjami XX a. Lietuvos kaimo, tame tarpe ir šiaurės vakarinės Molėtų rajono dalies gyventojų tarpusavio santykiai, moralinės normos ir etiketo normatyvinė raiška trijų socialinių bendrijų kasdienybės fone: tarp jaunimo, šeimos narių ir kaimynų.