Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Vaiškūnas, Jonas Skaitant dangaus ženklus: Lietuviško Zodiako pėdsakais/ Jonas Vaiškūnas. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2012. – 180 p., iliustr., nuotr.

Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas Jonas Vaiškūnas knygoje pasakoja apie nepaprastą atradimą – senovės lietuvių Zodiako rekonstrukciją. Remiantis menkais istorinių šaltinių duomenimis, tautosakine ir etnografine medžiaga, autorius atkuria lietuviško Zodiako fragmentus, o dvylikos savitų ženklų, aptiktų ant unikalaus viduramžių apeiginio kaušo, tyrimas, netikėtai leidžia patvirtinti šio atradimo tikrumą. Lietuviškojo Zodiako rekonstrukcija knygoje pristatoma paprastai ir suprantamai, bet nenusižengiant moksliniams tyrimo metodams.