Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas Atminties ženklai: Radvilos: Mokomoji knyga. – Vilnius: VšĮ Kultūros paveldo akademija; Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. – 86 p. – Radvilų ekspozicijos Lietuvoje: p. 84. - Bibliogr. : p. 84-85. – Iliustr. šaltiniai: p. 86. – Tiražas 500 egz.

Knygos tikslas – skatinti tolesnį domėjimąsi Radvilų gimine. Knygos autoriai pateikia žymiausių Radvilų giminės žmonių gyvenimo aprašymus, įdomius biografinius faktus bei Radvilų sąsajas su šiuolaikine kultūra. Greta aprašų apie svarbiausias Radvilų rezidencijas ir nemažesnio dėmesio vertą kasdieninį gyvenimą jų dvaruose, pateikiama įvairios ikonografinės medžiagos. Metodiniai pasiūlymai skirti mokytojams, kurie norėtų su savo mokiniais aplankyti Radvilų dvarus, Radvilų tematikos ekspozicijas muziejuose, keliauti Radvilų pėdsakais.