Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Antanavičius, Steponas Molėtų krašte: . – Vilnius: Molėtų krašto muziejus, 2014 – p. 10.: iliustr.

Visą gyvenimą kruopščiai rinkęs istorijos faktus archyvuose, ekspedicijose Molėtų krašto muziejaus muziejininkas Steponas Antanavičius savo svarbiausius atradimus apie rajono švietimo praeitį, Armijos Krajovos padarinius, senųjų visuomeninių organizacijų – Šaulių, Skautų, Pavasarininkų, sąjungų – Lietuvių tautininkų, tautinio jaunimo sąjungos “Jaunoji Lietuva” veiklą, valsčių ir demarkacinės sienos su Vilniaus kraštu istoriją, išnykusius kaimus, tremtinius, kraštui dirbusius žmones, vietovardžius, ir daugybę atskirų istorijos faktų sudėjo į straipsnių rinkinį „Molėtų krašte”. Knyga gausiai iliustruota tarpukario ir vėlesnių laikotarpių nuotraukomis iš Malvinos ir Mato Valeikų, Mirgos Tauraitytės-Zakšiauskienės, Stepono Kolupailos, Kazio Daugėlos, Juozo Kazlausko, Jono Danausko bei paties autoriaus kolekcijų, atskirų fotografų, muziejaus fondo ir archyvo. Skiriama besidomintiems krašto praeitimi.