Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Rankšluosčių puošyba (Katalogas) / XVI-osios respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis laumžirgis“ projekto kuratorė ir katalogo sudarytoja Nijolė Aleinikovienė; fotografijos N. Aleinikovo, N. Aleinikovienės, Lino Pusvaškio. – 2014. – 20 p.: iliustr. – Tiražas 250 egz.

Naujasodyje organizuota respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ buvo skirta rankšluosčių puošybai. Įžanginiame straipsnyje, iliustruotame iš krašto muziejaus fondų bei iš individualių kolekcijų nuotraukomis, stovyklos kuratorė ir katalogo sudarytoja aprašo senųjų rankšluosčių puošybą. Rasime pagrindinius duomenis apie kiekvieną stovyklos dalyvę, jų puoštų nėriniais, inicialais arba monograma rankšluosčių nuotraukas, Alantos dvaro muziejaus galerijos vedėjos ir Molėtų menų mokyklos dailės mokytojos Rasos Leonavičiūtės tapybos ant šilko būdu sukurtą dvarininko dukters rankšluostį, kuriame atkurta Alantos dvarininko monograma, esanti ant vieno iš akmeninių Alantos dvaro pastatų.