Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Vojevodskaitė, Arimeta Istorinis pasakojimas apie Videniškius / Arimeta Vojevodskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2015. – 2015. – 144 p.: iliustr.

Remiantis archyvine, kraštotyrine medžiaga bei pačios autorės, buvusios Paminklų konservavimo instituto istorinių tyrimų skyriaus darbuotojos, sukaupta ekspedicijų medžiaga knygoje nagrinėjama LDK kunigaikščių Giedraičių istorija, kuri labiausiai šioje knygoje siejama su Molėtų rajono Videniškių vietove.

Knyga gausiai iliustruota archyviniais dokumentais, reprodukcijomis, nuotraukomis.