Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Dubingiai / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. - Kaunas: K. Požėlos sp., 1971. - 403, [1]: iliustr. - Tiražas 7000 egz.

Knygoje apibendrinta pateikiama ekspedicijos metu, archyvuose ir bibliotekose surinkta medžiaga apie apylinkės gamtą, istoriją, žmonių verslus, liaudies kūrybą, kalbą.