Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Molėtai vakar ir šiandien / Nuotr. Valentino Laurinavičiaus, iš Molėtų krašto muziejaus ir Viešosios bibliotekos archyvų; redagavo Gintautas Matkevičius. - Molėtų krašto muziejus, 1995, 18 p.- iliustr., duota inform.

Pagal padavimą, kadaise Molėtai buvęs didelis miestas. Jis užėmęs plačią teritoriją, kurioje buvusios net septynios bažnyčios. Miestas mena nepakartojamas amžių žymes. Verti puslapį, po puslapio – viskas gyva ir stebuklingai veikia: savo žemėje skaitai šimtmečių istoriją. Spausdinamas kultūros paminklų Molėtų mieste sąrašas.