Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Valeika M. Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte. – 2 – asis (fotografuot.) leid.- V.: Mintis, 1989.- 123, (1)p.: portr.

Orig. leid. duomenys: Kooper. s-gos „Spaudos fondo“ leid., 1934

MatasValeika (1878–1937) mokėsi Mintaujoje, Rygoje. Už draudžiamų knygų siuntimą gimnazijos baigti negalėjo. J.Jablonskio patartas, nutarė tapti vaistininku. Petrapilyje 1903 m. išlaikė egzaminus ir įsigijo teisę savarankiškai dirbti ir valdyti kaimo vaistinę. Nuo 1918 m. gyveno Lietuvoje, Giedraičiuose, kur užsiiminėjo veikla tautos labui. Tos veiklos atspindžiai matomi šioje prisiminimų knygoje.