Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusKynas, Arūnas Kazys Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė XIX – XX a. / Arūnas Kazys Kynas. - Molėtai: Molėtų krašto muziejus, 2005. - 76 p.: iliustr. - Tiražas 500 egz.

Leidinys – tai menotyrinė – istorinė studija apie metalinius Molėtų krašto kryžius, jų gamybos būdus, simbolius, kryždirbius. Tekstus, kryžių piešinius parengė skulptorius, kryždirbystės tyrinėtojas Arūnas Kazys Kynas, turintis sodybą Molėtų rajone. Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos puikiai atskleidžia šių kryžių meniškumą.Leidinys skiriamas dailininkų Antano Jaroševičiaus ir Sauliaus Markausko atminimui.