Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusMolėtų herbas: [kišeninis kalendoriukas, 1989 m.] / [Jono Danausko nuotrauka]. – Vilnius: Mintis, 1989. – Tiražas 4000 egz.

Pagal prieškarinių laikų literato ir kraštotyrininko Prano Antalkio- Mikalausko versiją trijų paukščių ir rakto simboliai Molėtų herbe - primena neužginčytiną tiesą: „Negeisk svetimų lobių“.