Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija / sudarė Tereza Šakienė. - Utena: UAB Utenos spaustuvė, 2002. - 148 p.

2001 m. rugsėjį Videniškiuose vyko mokslinė konferencija „ Videniškiai- kunigaikščių Giedraičių tėvonija“ – simbolinis atsakas į Giedraičių palikuonių rūpestį protėvių žeme, kurie finansuoja bažnyčios remontą, apylinkių archeologinius tyrimus. Rinkinyje sudėti vysk. Jono Borutos, istorikų Arimetos Vojevodskaitės ir Aldonos Prašmantaitės, architektės restauratorės Birutės Gudynaitės, antropologo Rimanto Jankausko, architekto Žybarto Simonaičio, archeologų Broniaus Dakanio ir Ievos Rėklaitytės, paminklotvarkininkės Nijolės Stanionienės skaityti pranešimai apie Videniškių krašto ir Giedraičių giminės praeitį.