Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusKatalogas Broliai Černiauskai [Fotografijos paroda]. - Santr. angl. - Aut.: A. ir M. Černiauskai. - Vilnius: Viltis, 1990. - 38 p.: iliustr. - Tiražas 2000 egz.

Fotografijų cikle „ Kaimo žmonės“ nėra ironijos, nėra gražumo nei sodybose, nei žmonių veiduose, yra tik dvasinis gražumas, tikėjimas ateitimi ir gyvenimo norma tapęs atvirumas, sąžiningumas, nepriteklius, šiurkštus drabužis, rupios duonos kąsnis