Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusDapkūniškių apylinkės padavimai ir pasakojimai / parengė Rytas Tamašauskas; iliustravo Audronis Žemaitis.- Dapkūniškių devynmetė mokykla. – Utena: Utenos spaustuvė, 1992. – 28 p.- Tiražas 500 egz.

1983–1985 metais Balninkų apylinkės (Molėtų r.) pakraštyje ir gretimose Anykščių rajono žemėse kartu su Dapkūniškių mokiniais mokytojas Rytas Tamašauskas keliavo ir domėjosi pasakojimais apie įvairius objektus. Buvo parengtas 123 tekstų rankraštinis rinkinys „Dapkūniškių apylinkių padavimai ir pasakojimai“. Leidinyje atrinkta 30 pasakojamosios tautosakos tekstų.