Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusJurgis Gečys – Lietuvos nusipelnęs miškininkas / sudarė Aurelija Tamulienė, Algirdas Kažemėkas; nuotr.. aut. Algirdo Kažemėko. - Vilnius: UAB Baltijos kopija, 2002, 80 p.: iliustr. Tiražas 1000 egz.

Jurgis Gečys gimė 1927 m. Molėtų rajone, Kanapelkos kaime. 1946 m. baigė Molėtų gimnaziją, 1951 – LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Dirbo administracinį, pedagoginį ir mokslinį tiriamąjį darbą. Už ilgametę vaisingą mokslinę, gamybinę bei organizacinę veiklą jis buvo apdovanotas daugeliu Garbės raštų, tarpe jų Lietuvos AT Prezidiumo Garbės raštu (1987), o taip pat medaliu „Uždarbo šaunumą“ (1966). 1977 m. J.Gečiui pripažintas Lietuvos nusipelniusio miškininko garbės vardas.