Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusArcheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje – Archaeological investigations in Lithuania / Lietuvos istorijos institutas, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centras. – Vilnius: Diemedis, 1977

Aprašyta iš leid. Už 1998 ir 1999 metus

2000 metais / [redakcinė kolegija: Algirdas Girininkas (vyr. redaktorius)...[et al]. – 2002. – 296 p.: iliustr.- Santr. angl. Tiražas 530 egz.

2000 m. Lietuvos istorijos institutas tęsė archeologinių ir mitologinių- sakralinių objektų žvalgymus Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų, taip pat Vilniaus ir Trakų rajonuose. Tame tarpe buvo tyrinėtas Baltadvario pilkapyno, vadinamo Švedkapiais (Molėtų r., Videniškių sen.), pilkapis. Apie šio pilkapyno tyrinėjimą, knygoje spausdinamas Broniaus Dakanio straipsnis „Baltadvario pilkapynas“. Apie Jutonių (Dubingių) pilkapio tyrinėjimą rašo Povilas Tebeiškis to paties pavadinimo straipsnyje. Knygos pirmajame viršelio puslapyje įdėta Luokesų ežero polinė gyvenvietė, antrajame – luoto dalis iš Luokesaičio ežero ( abiejų nuotraukų autorius S.Kirvela).