Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Kazlauskas, Juozas Šiaurės keliais: Fotografijos paroda. Katalogas / Sudaryt. R. Vaitkūnaitė. - TSRS Geografų draugija. Lietuvos TSR Kinematografininkų sąjunga. Lietuvos TSR Fotografijos meno draugija. - Kaunas: K. Poželos spaustuvė, 1987. - Gret. tekstas liet., rusų, angl. Su bibliogr.- Tiražas 4000 egz.

Juozas Kazlauskas yra vienas iš daugelio tų fotomenininkų, kurie, sustabdę gyvenimo akimirką, praplečia žmonių pažinimo ir mąstymo horizontus, suteikia sparnus pakilti aukščiau ir pamatyti tai, ko patys gal ir nepastebėtų.