Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusKatalogas Skudutiškis/ įvadinio teksto autorius Vidas Poškus; nuotraukų autoriai Ričardas Milukas, Airida Rekštytė, Aurimas Švedas, Tadas Vosylius. - Plenero organizatoriai: Molėtų krašto muziejus; visuomeninė organizacija „Legendos“, meno klubas Akcija M. – Vilnius: UAB JUDEX, 2007. – 8 p.: iliustr. – Tiražas 500 egz.

Tikro Skudutiškio patrioto Algio Cibulsko į dviejų savaičių simpoziumą Skudutiškyje iš Vilniaus ir Kauno sukviesti menininkai pabandė ne atvirukiškai užfiksuoti aplinką: keturis pilko granito akmenis su ženklais (pasakojama, kad ant vieno iš jų apsireiškė Mergelė Marija, paskutiniaisiais pirmosios Nepriklausomybės metais statytos medinės neogotikos stiliaus baziliką, Petkaus Jogailaičio įkurtą, daugybei savininkų priklausiusį dvarą, Skudutiškio atmintyje įsirėžusias daugelį Lietuvos istorijos datų: per 1831 metų sukilimą čionykščio dvarininko Kurmino suorganizuotą kovingumu garsėjusį dalinį, Nepriklausomybės karuose net priešų pagarbą pelniusio mirtį vietoj nelaisvės pasirinkusį milicininką, tragiškus partizaninio karo įvykius menančias vietas- žmonių kankinimus ir žudynes ženklinantį kryžių ant buvusio „stribyno“ sienos, takelius, kuriais vaikščiojo garsusis Antanas Kraujalis.