Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusStrazdas, Kazys Partizanų muziejus Balninkuose / Kazys Strazdas. – Kaunas: technologija, 2006 ( Kaunas: l – klos „Technologija“ sp.- 77, [1] p.: iliustr., portr., žml.; 21 cm.- Tiražas 283 egz.

Ateinančioms kartoms labai įdomu sužinoti apie savo gimtojo miestelio, kaimo bei apylinkių Tėvynę gynusius ir gyvybę ant Lietuvos laisvės aukuro paaukojusius kovotojus. Šiems Lietuvos visuomenės norams patenkinti Balninkuose (Molėtų r.) steigiamas pirmasis Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanų muziejus, kuriame eksponuojama balninkiečių Laisvės rinktinės, vėliau performuotos į Didžiosios Kovos B rinktinę, Laisvės kovotojų nuotraukos, šalia jų – 1949 m. vasario 16 d. okupuotame krašte Lietuvos valstybės tęstinumo dokumentas – Deklaraciją pasirašiusių respublikos partizanų vadų portretinės nuotraukos.